U bent hier: Home / Contact center / Erfgoed

Erfgoed

Klein erfgoed

Het klein erfgoed betreft diverse elementen van de gevels en de voortuintjes van de Brusselse huizen.

Klein erfgoed - Lees verder...

Open Monumentendagen

De Open Monumentdagen worden elk jaar in september georganiseerd en staan telkens in een uniek thema. De gebouwen die op het programma staan, vertegenwoordigen technische innovaties en kunnen van verschillende aard zijn. De gemeentebesturen en de verschillende verenigingen die ijveren voor het behoud en de opwaardering van het erfgoed, organiseren talloze activiteiten in het kader van de thematiek en de bezochte plekken, als aanvulling van de bezoeken ter plaatse.

Open Monumentendagen - Lees verder...

Inventaris van het erfgoed

De directie Monumenten en Landschappen van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest publiceert een wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed en levert hiermee een bijdrage aan het wetenschappelijk onderzoek. Het gaat om een document dat bestaat uit historische en beschrijvende fiches van meer van 10 000 gebouwen en met ongeveer 20 000 illustraties (foto's, oude postkaarten, kopieën van plannen, oude foto's, etc.).

Inventaris van het erfgoed - Lees verder...

Beschermd of te beschermen goed

Dankzij de vrijwaring van het onroerend erfgoed via wettelijke maatregelen blijft het behouden voor de toekomstige generaties. De directie Monumenten en Landschappen staat in voor de uitvoering en de opvolging van vrijwaringsdossiers (bescherming en inschrijving op de bewaarlijst).

Beschermd of te beschermen goed - Lees verder...

Werken / Restauratie

Het behoud van het onroerend erfgoed houdt in dat de goederen in goede staat bewaard moeten blijven zodat we onze erfenis aan de toekomstige generaties kunnen doorgeven.

Werken / Restauratie - Lees verder...

Voorheffing

Een vrijstelling van onroerende voorheffing is voorzien voor goederen die behoren tot het onroerend erfgoed dat volledig of deels beschermd of ingeschreven is op de bewaarlijst, en die uitsluitend gebruikt worden als woning en niet worden verhuurd, of als voorziening voor scholen, cultuur, sport, sociale aangelegenheden, gezondheid, erkende erediensten of lekenmoraal.

Voorheffing - Lees verder...

Archeologie

De Directie van Monumenten en Landschappen stelt een atlas samen van de ondergrond en van de archeologische vondsten binnen het gewest. Zij organiseert de preventieve opgravingen en de opvolging van de werven in samenwerking met verschillende wetenschappelijke instellingen. Zij stelt ook de beschermingsdossiers op van de archeologische sites.

Archeologie - Lees verder...

Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML)

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen is een adviesorgaan dat de Regering, op diens vraag of op eigen initiatief, adviseert over de bescherming, het behoud en de restauratie van het onroerend erfgoed van het Gewest en over de herbestemming ervan.

Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) - Lees verder...