U bent hier: Home / Evenementen / Ochtend en Middagen van Stedelijke Ontwikkeling

Ochtend en Middagen van Stedelijke Ontwikkeling

2016

14 juni 2016 : De uitbreiding van de voetgangerszone en het nieuwe Verkeersplan van de Vijfhoek

Powerpoint/PDF

Presentatie - Le plan de Circulation et la Zone Piétonne du Pentagone bruxellois (FR)

Presentatie - Les interventions de Bruxelles Mobilité (FR)


24 mei 2016 :  Het Beliris-samenwerkingsakkoorden zijn recente projecten

Powerpoint/PDF

Presentatie


10 mei 2016 :  Het Europese beleid van de Structuurfondsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Powerpoint/PDF

Presentatie


12 april 2016 :  Het nieuwe project voor de ontwikkeling van de wijkvan het Zuidstation

Powerpoint/PDF

Presentatie


15 maart 2016: De nieuwe toekenningsvoorwaarden voor leningen van het Woningfonds

Powerpoint/PDF

Presentatie


02 februari 2016: HemelsBrussels versie 3

Powerpoint/PDF

Presentatie HemelsBrussels V3


02 februari 2016: Het Zoniënwoud: voor een beter begrip en beheer van dit uitzonderlijke erfgoed

Structuurvisie zoniënwoud
Un cœur vert et ses lisières FR
Natura 2000
Een nieuw beheerplan

 

12 januari 2016: De twee nieuwe Duurzame Wijkcontracten 2016

Presentatie 'De twee nieuwe Duurzame Wijkcontracten 2016' (FR)
Wijkcontract 'PARVIS-MORICHAR' - Presentatie (FR)
Wijkcontract 'PARVIS-MORICHAR' - Het programma (FR)
"CQD Biestbroeck DWC Biestebroek" ARTER ECORES
 


2014-2015

 

8 december 2015: Studentenhuisvesting in Brussel: resultaat van de onderzoeken van de studentenwoningen, nieuw 'Huisvestingsplan voor studenten' en platformen studentenhuisvesting

10 mesures pour le logement étudiant (FR .PDF)
Student in de stad - Stad in de student (.PDF)
Blik op het studentenleven in Brussel (.PPT)
Plateforme logement étudiant (FR .PPTX)


6 oktober 2015: Overzicht van het kantorenpark nr.35 - Leegstand 2014 in Brussel en focus op de Vijfhoek

De powerpoint van deze utieenzetting (.PPSX)
Overzicht van het kantorenpark nr. 35


22 september 2015: Woningbouw in Brussel: vastgoedpromotie en sociale ruimte-indeling

Analyse van de tijdens de eerste maanden van 2015 afgegeven huisvestingsvergunningen (.PDF)
De huisvestingsvergunningen 2015 - Voorlopige tussentijdse gegevens - Eerste maanden van 2015

Vastgoedpromotie en sociale ruimte-indeling (PowerPoint-.PDF)
Vastgoedpromotie en sociale ruimte-indeling (FR-.PDF)
    Bijlagen (FR-.PDF)


23 juni 2015: Het neoklassieke erfgoed in Brussel, een troef voor de ontwikkeling van het Gewest

De powerpoint van deze utieenzetting (FR-.PDF)


24 maart 2015: Financiële tegemoetkomingen door de Directie Monumenten en Landschappen

De powerpoint van deze utieenzetting (FR-.PDF)


03 maart 2015: Brussel, innoverend gewest - Referentiekaders voor ontwikkeling en aanleg van de Brusselse centraliteiten

De powerpoint van deze utieenzetting (FR- .PDF)


04 november 2014: 'End of line': de architecturale uitdagingen van plaatsen ten dienste van de mobiliteit

De powerpoint van deze uiteenzetting


07 oktober 2014: Balans van vijf jaar Bouwmeester van Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De powerpoint van deze uiteenzetting


06 oktober 2014: 3 geoportalen

Inleiding

Inspire

Geopunt Vlaanderen

Geobru

Géoportail de la Wallonie


23 september 2014:  De hervorming van het BWRO met betrekking tot de vaststelling en vervolging van overtredingen - Administratieve boetes om stedenbouwkundige en erfgoedkundige overtredingen op te lossen

De powerpoint van deze uiteenzetting  + bijlage


2013-2014

 • 6 mei 2014: De uitvoering van de Europese Landschapsconventie en de organisatie van de Belgische Landschapsprijs door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 •  
 •  
 • 10 december 2013: BruGIS in het nieuw!

2012-2013

de powerpoint van deze uiteenzetting

 •  

2011-2012

 • 13 oktober 2011: Het eerste nummer van het Overzicht van de huisvestingsvergunningen

  2010

 • Donderdag 23 oktober
  "De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, het bouwkundig erfgoed en de duurzame ontwikkeling" door Anne Van Loo, eerste attaché, Secretaris van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 Sinds een tiental jaar plaatst de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen haar overwegingen in het licht van de duurzame ontwikkeling.
 Het behoud van de stedelijke morfologie, het pertinent gebruik van de ruimtelijke en technische mogelijkheden van bestaande gebouwen – m.a.w. het aangepast en spaarzaam gebruik van het bouwkundig stedelijk of natuurlijk erfgoed in de ruimste betekenis – behoren tot de principes die passen binnen deze context. Het behoud van het erfgoed krijgt daarom een betekenis die het historische en esthetische belang overschrijdt om de grote uitdagingen van de stad van morgen in aanmerking te nemen, dit in tegenstelling tot het behoud van een 'stedelijk decor' dat te dikwijls geleid heeft tot mislukkingen waarbij de 'materiële' waarde van het erfgoed werd genegeerd (façadisme, vervanging 'naar oorspronkelijk model', etc.).

  Dinsdag 14 oktober
  Studie "De terreinen van de grote ondernemingen in Brabant: demografie en logica van de ligging" door Benjamin Wayens, geograaf, doctor in de wetenschappen, belast met onderzoek bij ULB-IGEAT (Institut de Gestion de l'Environnement et d'Aménagement du Territoire, Faculté des Sciences, ULB)
. Deze studie, die volledig gefinancierd werd door de vastgoedmaatschappij Banimmo Real Estate en gecoördineerd door de 'cellule Interface' van de ULB, had als doel om duidelijkheid te brengen in de verhuis van grote ondernemingen. Ze is gebaseerd op een longitudinale opvolging van 1996 tot 2006 van de terreinen van grote ondernemingen in Brabant. Deze worden op zeer precieze wijze gelokaliseerd door een nieuw klasseringsrooster dat rekening houdt met de echte bedrijfsactiviteit en niet enkel met de algemene activiteitensector. De studie bevestigt meer bepaald de zeer duidelijke band tussen de activiteit van de plaats van de geanalyseerde onderneming en de ligging. Ze toont ook duidelijk aan dat er twee verschillende ruimten zijn die in aanmerking moeten worden genomen in de hoofdstad, inzake de bewegingen van de grote ondernemingen.

  Dinsdag 7 oktober
  "Het plan IRIS II: de verschillende voluntaristische aspecten om de Kyoto-doelstellingen te bereiken" door Thierry Duquenne, ingenieur - Algemene Directie van het BUV.
 Volledige uiteenzetting van de structuur van de studie: de middelen om de mobiliteit te veranderen, de op te lossen problemen, de goede oplossingen (en de andere).

  Donderdag 2 oktober
  "Het plan IRIS II: Vaststellingen 2001 en Tendentie 2015" door Thierry Duquenne, ingenieur - Algemene Directie van het BUV: een stand van zaken van de mobiliteit en van de perspectieven 'zoals deze evolueren'.

  Donderdag 26 juni
  "Overzicht van het kantorenpark: Balans 2007" door Michel De Beule en Marie Sintzoff van de Directie Studies en Planning van het BROH

  Donderdag 5 juni
  "L’évolution du régime de financement de la Région de Bruxelles-Capitale suite aux accords du Lambermont en 200" door Pol Zimmer, verantwoordelijke van de studiedienst van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM).

  Donderdag 8 mei
  "Brussel, het kind van de rekening" door Rudy Aernoudt, Professor Europese Economie aan de universiteit van Nancy en aan de Business Schools van Gent en Brussel

  Donderdag 22 maart
  "Evaluation du trafic de transit dans les quartiers résidentiels de la Région de Bruxelles-Capitale" 
door Didier Recollecte van het BRAT

  Dinsdag 19 februari
  "Overzicht van het kantorenpark in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Leegstand 2007" door Alain Doornaert en Bart Hanssens van de Dienst Inventimmo van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB) en Michel De Beule van de Directie Studies en Planning van het BROH

  Donderdag 31 januari
  "Nationale en internationale ontwikkeling van Brussel: Geschiedenis en perspectieven" door Pierre Laconte, Voorzitter van de Association internationale des urbanistes en ere-secretaris-generaal van de Union internationale des transports publics (UITP).

  Donderdag 24 januari
  "Internationaal Ontwikkelingsplan voor Brussel (IOP)" door Pierre Dejemeppe, Adjunct-Kabinetschef in het Kabinet van Charles Picqué, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • 2Donderdag 25 november - Cyclus Planning
  "De luchtkwaliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest" door Olivier Brasseur van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL)

  De luchtkwaliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Donderdag 21 oktober - Cyclus Architectuur en erfgoed
  Ontmoeting met de bouwmeester en zijn team

  Donderdag 14 oktober - Cyclus Architectuur en erfgoed
  "De villa Empain: methode en restauratiefilosofie" door dhr. Metzger

  Donderdag 23 september - Cyclus Architectuur en erfgoed
  "Van huis tot herenhuis: het Hotel Dewez in Brussel" door dhr. Philippe Sosnowska, onderzoeker/doctorandus aan de Université Libre de Bruxelles

  Donderdag 10 juni - Cyclus Planning
  "De ondergrond van het Brussels Gewest in kaart gebracht (geologische kaarten), ontworpen (in 3 dimensies) en geanalyseerd door satellieten (grondbewegingen): een nog slecht gekend erfgoed?" door dr. Xavier Devleeschouwer van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

  Donderdag 27 mei - Cyclus Planning
  "Het project Business Route 2018 for Metropolitan Brussels" door Frans De Keyser, Adviseur-generaal, BECI

  Donderdag 20 mei - Cyclus Architectuur en erfgoed
  10 jaar IPW of "L’inspection du patrimoine wallon" door dhr. Freddy Joris, directeur van het Instituut: uiteenzetting over een dynamische activiteit van bijstand en restauratie van het erfgoed in het Waals Gewest

  10 jaar IPW - Freddy Joris

  Donderdag 29 april
  "De overeenkomsten voor studies gemaakt tussen het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium en de Directie Monumenten en Landschappen"

  Dinsdag 30 maart
  "Een nieuwe ambitie voor het openbaar stadsvervoer: de 'Cityvision' in het centrum van de grote Brusselse uitdagingen" door Michel Hubert, hoogleraar aan de Facultés universitaires Saint-Louis (Brussel), voorzitter van het Institut de recherches interdisciplinaires sur Bruxelles en directeur van het tijdschrift Brussels Studies

  Donderdag 18 maart
  Voorstelling van het nieuw nummer van het Overzicht van het kantorenpark "Leegstand 2009 in Brussel en in de rand".

  Overzicht van het kantorenpak 25 – Leegstand 2009

  Donderdag 4 maart

  "Oosterweelverbinding – van knelpunten naar knooppunten – Over mobiliteit en stadsontwikkeling in Antwerpen" door dhr. Peter Verhaeghe, architect-adviseur

  Donderdag 4 februari
  "Op zoek naar een strategie voor stadsontwikkeling, in samenhang met het openbaar vervoer, in het bijzonder het GEN" door dhr. Patrick Frenay, lector aan de Université Libre de Bruxelles (ULB)

  GEN - P. Frenay

  Donderdag 21 januari
  "Brussels Greenfields" door dhr. Alexandre Van Caloen van de cel "Brussels Greenfields" van Leefmilieu Brussel

  Brussels Greenfields

  2009

  Donderdag 17 december

  Overzicht van het Kantorenpark nr. 24: vergunningen 2008 door Michel De Beule en Sophie Coeckelberghs van de Directie Studies en Planning van het BROH

  Overzicht van het kantorenpark 24

  Vergunningen 2008
  Overzicht van het kantorenpark nr. 24: Vergunningen 2008"

  Donderdag 12 november
  Voorstelling van het werk "La recherche de la qualité environnementale et urbaine" door Pierre Laconte, Voorzitter van de Association internationale des Urbanistes (Den Haag) en van de Stichting voor stedelijk leefmilieu (Brussel), vice-voorzitter van het Wetenschappelijk Comité van het Europees Milieuagentschap (Kopenhagen), lid van het directieteam van de Groupe Urbanisme-Architecture van de UCL (1968-1982)

  Dinsdag 3 november
  "De internationale raadpleging voor een Grand Paris, een uitdaging van formaat" door Cassandre Eveillard-Kervarrec, cultureel bemiddelaar, architecte en historica

  Donderdag 22 oktober
  "Cultuurplan voor Brussel" en "Réseau des Arts de Bruxelles" door Lissa Kinnaer, coördinatrice van de vzw Réseau des Arts à Bruxelles

  Cultuurplan voor Brussel
  Cultuurplan voor Brussel - Lissa Kinnaer
  (561K)

  Donderdag 8 oktober
  "De duurzaamheidstest: een nuttig instrument voor degenen die betrokken zijn bij ruimtelijke ordening" door Hadelin de Beer de Laer, expert, voormalig voorzitter van de FOD Duurzame Ontwikkeling

  Duurzaamheidstest - H. De Beer de Laer - een instrument voor degenen die betrokken zijn bij ruimtelijke ordening

  Donderdag 24 september
  "Panorama van de oefeningen in territoriaal prospectivisme" door Michaël Van Cutsem, onderzoeksdirecteur van het Institut Destrée, prospectieverantwoordelijke.

  Donderdag 25 juni
  "De BWRO-hervorming" door Ariane Herman van het kabinet van de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Donderdag 18 juni
  "Projet de la villa Mairea (A. Aalto – 1937/39 – Noormarkku)" door Adélaïde de Caters, architecte en doctor in de architectuur (Universidad Politècnica de Catalunya). Toen Alvar Aalto eind 1937 aan de villa begon te werken, kreeg hij zo goed als carte blanche. Hij haalde zijn inspiratie in eerste instantie bij de landelijke hutten, naar het model van de inlandse boerderijen, maar zijn grootste inspiratiebron was de villa op de waterval van Frank Lloyd Wright. De villa Mairea werd ingericht als ‘experimentele’ woning, waar Aalto alle thema’s kon samenbrengen die hem op dat ogenblik bezighielden.

  Dinsdag 19 mei
  Conferentie "(re)Considérer l'urbanisme et l'architecture à Bruxelles entre 1950 et 2000" door Pablo Lhoas, architect en hoogleraar aan het Institut d’Architecture La Cambre, auteur van talrijke architectuurprojecten en diverse artikelen waaronder "Regard : architecture et urbanisme à Bruxelles - 1950-2000", in L’architecture depuis la seconde guerre mondiale, DML - BROH, gepubliceerd ter gelegenheid van de Open Monumentendagen 2007.

  Donderdag 14 mei
  "Densités bruxelloises, diverses formes d’habitat" door Bernard Declève van de UCL. 
Dit onderzoek, in opdracht van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, legde de focus op projecten van 10 woningen en meer, gerealiseerd tussen 1989 en 2007. Deze studie probeert na te gaan hoe deze projecten in het stadsweefsel werden opgenomen, tot welke stadsvormen ze hebben geleid, welke actoren daarin een rol speelden en hoe de bewoners denken over de dichtheidstoestand waarmee ze in hun dagelijks leven geconfronteerd worden. Uit dit onderzoek kunnen ook lessen getrokken worden, wetende dat experts schatten dat Brussel 1.200.000 inwoners zal tellen in 2020 en dit doet enkele vragen rijzen: welk kwaliteitsvol verdichtingsbeleid leidt naar de ontwikkeling van een compacte stad, een stad waarin oude en nieuwe inwoners elk hun plekje vinden? Hoe streven we een verdichtingsbeleid na waarbij iedereen zich vrij kan bewegen en voldoende lokale diensten worden voorzien?

  Donderdag 7 mei
  "Bevolkingsperspectief 2007-2060" door Patrick Deboosere van de Vrije Universiteit Brussel (VUB).
 De Brusselse bevolking is de jongste van het land. Al een halve eeuw lang wordt de demografische ontwikkeling van Brussel sterk gedomineerd door de migratie. En dat is nog steeds het geval. In Brussel wonen nationaliteiten uit de hele wereld. De voorspellingen wijzen op een sterke toename van de bevolking in de komende decennia. En de druk op het vastgoedpark is al heel hoog. Is er nog plaats in Brussel voor 200.000 nieuwe bewoners? Wordt huisvesting in Brussel onbetaalbaar? Investeert Brussel voldoende in de jeugd?

  Donderdag 30 april

  "Y a-t-il encore une place pour les entreprises dans la ville?" door Hughes Verbrouck van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB).
 "Indien er geen maatregelen worden genomen, dan zal Brussel, volgens de GOMB, in de komende jaren de weinige nog resterende werkplaatsen en opslagplaatsen met een industrieel karakter verliezen." En de GOMB stelt hierbij een vervelende vraag: "Is er nog een plaats voor ondernemingen?" In januari 2004 telde Brussel 438.000 m2 aan werkplaatsen en opslagplaatsen. Op 1 januari 2008 is dit cijfer afgenomen tot 217.000 m2. Het verlies is spectaculair in de gemengde gebieden en sterk gemengde gebieden (huisvesting-industrie). "De paradox hierbij is dat er vraag is naar kwaliteitsvolle werkplaatsen! Maar de gebouwen met een industrieel karakter kunnen niet opwegen tegen sterke functies zoals de kantoormarkt en vooral de huisvesting: er kan huisvesting voorzien worden in alle gebieden van het GBP! Het Gewest is voorstander van huisvesting om tegemoet te komen aan de enorme behoeften die het resultaat zijn van de demografische druk. Dit is aannemelijk, maar deze ontwikkeling gaat ten koste van de industriële functie."

  Dinsdag 21 april
  Boek "A Bruxelles, près de chez vous. L’architecture dans les contrats de quartiers" door Maurizio Cohen van het Institut d'Architecture La Cambre.
 Sinds 1993 werden bijna 50 wijkcontracten voorzien in de strijd tegen het stedelijk dualisme en om een echte leefkwaliteit uit te bouwen in de wijken. De helft daarvan werd afgerond. Zij hebben geleid tot meer dan 1.800 woningen, tot de herwaardering van een groot aantal openbare ruimten en tot de oprichting van infrastructuren en buurtvoorzieningen. De architectuur heeft een grote rol gespeeld bij de verbetering van de leefkwaliteit in deze wijken. En ze draagt bij tot de gezelligheid en de identiteit van de wijk zelf.

  Dinsdag 17 maart
  "Een andere schaal voor Brussel" door Jean de Salle van Cooparch. Een essay over het uitbouwen van een nieuwe internationale ruimte in het hart van NW-Europa: "de ruimte Europolis Brussel" (studie besteld door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met als doel een overweging uit te werken over Brussel in haar netwerk van steden, met inbegrip van een visie op lange termijn over een 'Europool' van internationale omvang met de kenmerken van onze Europese stedelijke cultuur).

  Donderdag 5 maart
  Overzicht van het Kantorenpark nr. 23 “Leegstand 2008 en verborgen leegstand” door Alain Doornaert en Bart Hanssens van de Dienst Inventimmo van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB), Didier Recollecte van het BRAT en Michel De Beule van de Directie Studies en Planning van het BROH.

  Dinsdag 17 februari
  Voorstelling van de nieuwe “Website van de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed en de nieuwe wijken” door Pierre Bernard, Christophe Deschaumes, Marie-Hélène Genon en Tom Verhofstadt van de Directie Monumenten en Landschappen van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 De site www.irismonument.be werd ontwikkeld om een gespecialiseerde wetenschappelijke inhoud ter beschikking te stellen die toch voor iedereen toegankelijk is.

  Donderdag 29 januari
  Voorstelling "Preventieve archeologie in Brussel, een opdracht voor de ruimtelijke ordening" door Stéphane Demeter, Coördinator Archeologie van de Directie Monumenten en Landschappen.
 Een groot deel van het gewestelijk historisch patrimonium is begraven in de ondergrond of verscholen in een bestaand gebouw. Als veranderingen van de hedendaagse stad de vernieling van een deel van het bodemarchief of het afbreken van oudere constructies met zich meebrengen, dan laat een preventieve archeologische interventie toe deze sporen uit het verleden te vrijwaren.

 • 2008

  Donderdag 18 december
  "Vierjaarlijkse balans van de Huisvestingsinspectie" door Frédéric Degives, Directeur van de Huisvestingsinspectie.

  Donderdag 4 december
  Voorstelling van het boek “Gedeelde ruimten – betwiste ruimten – Brussel, een hoofdstad en haar inwoners” door Christian Dessouroux, onderzoeker bij La Fonderie asbl en de Université Libre de Bruxelles (ULB). 
Een parallelle montage van luchtfoto’s van 1953 en 2004, opgezet door de Directie Studies en Planning, zal bij dezelfde gelegenheid worden voorgesteld door Michel De Beule, attaché bij de Directie Studies en Planning van het BROH.

  Dinsdag 2 december
  Uiteenzetting over de “Basisregels voor het welslagen van de energieprestatie van een gebouw en de duurzaamheid ervan” door Sebastian Moreno-Vacca, architect: uiteenzetting over de “Implicaties van de EPB-regels in de procedures voor toekenning van vergunningen, stedenbouwkundige verordeningen en planning, met de moeilijkheden hieromtrent en de voorstellen” door Joël Coupez, architect van het bureau Coupez et Vellut.

  Donderdag 20 november
  Voorstelling van "Ontwerp van ordonnantie houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap” door Chantal Roland van de Directie Beleid van Mobiel Brussel

  Dinsdag 28 oktober
  "Het plan IRIS II: details van de 9 prioriteiten, financieringsplan en prestatie-indicatoren" door Thierry Duquenne, ingenieur - Algemene Directie van het BUV.
 De 9 prioriteiten zijn:

  • zachtere verplaatsingswijzen, in het bijzonder de fiets
  • een meer aantrekkelijk openbaar vervoer
  • een rationeler gebruik van de auto
  • een hiërarchisch en veilig wegennet
  • een gecoördineerd en strikt parkeerbeleid toepassen
  • mobiliteit en ruimtelijke ordening doen overeenstemmen
  • de mobiliteit beheren en informeren in real time
  • de logistiek en het goederenvervoer verbeteren
  • het bestuur verbeteren

  Donderdag 23 oktober
  "De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, het bouwkundig erfgoed en de duurzame ontwikkeling" door Anne Van Loo, eerste attaché, Secretaris van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 Sinds een tiental jaar plaatst de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen haar overwegingen in het licht van de duurzame ontwikkeling.
 Het behoud van de stedelijke morfologie, het pertinent gebruik van de ruimtelijke en technische mogelijkheden van bestaande gebouwen – m.a.w. het aangepast en spaarzaam gebruik van het bouwkundig stedelijk of natuurlijk erfgoed in de ruimste betekenis – behoren tot de principes die passen binnen deze context. Het behoud van het erfgoed krijgt daarom een betekenis die het historische en esthetische belang overschrijdt om de grote uitdagingen van de stad van morgen in aanmerking te nemen, dit in tegenstelling tot het behoud van een 'stedelijk decor' dat te dikwijls geleid heeft tot mislukkingen waarbij de 'materiële' waarde van het erfgoed werd genegeerd (façadisme, vervanging 'naar oorspronkelijk model', etc.).

  Dinsdag 14 oktober
  Studie "De terreinen van de grote ondernemingen in Brabant: demografie en logica van de ligging" door Benjamin Wayens, geograaf, doctor in de wetenschappen, belast met onderzoek bij ULB-IGEAT (Institut de Gestion de l'Environnement et d'Aménagement du Territoire, Faculté des Sciences, ULB)
. Deze studie, die volledig gefinancierd werd door de vastgoedmaatschappij Banimmo Real Estate en gecoördineerd door de 'cellule Interface' van de ULB, had als doel om duidelijkheid te brengen in de verhuis van grote ondernemingen. Ze is gebaseerd op een longitudinale opvolging van 1996 tot 2006 van de terreinen van grote ondernemingen in Brabant. Deze worden op zeer precieze wijze gelokaliseerd door een nieuw klasseringsrooster dat rekening houdt met de echte bedrijfsactiviteit en niet enkel met de algemene activiteitensector. De studie bevestigt meer bepaald de zeer duidelijke band tussen de activiteit van de plaats van de geanalyseerde onderneming en de ligging. Ze toont ook duidelijk aan dat er twee verschillende ruimten zijn die in aanmerking moeten worden genomen in de hoofdstad, inzake de bewegingen van de grote ondernemingen.

  Dinsdag 7 oktober
  "Het plan IRIS II: de verschillende voluntaristische aspecten om de Kyoto-doelstellingen te bereiken" door Thierry Duquenne, ingenieur - Algemene Directie van het BUV.
 Volledige uiteenzetting van de structuur van de studie: de middelen om de mobiliteit te veranderen, de op te lossen problemen, de goede oplossingen (en de andere).

  Donderdag 2 oktober
  "Het plan IRIS II: Vaststellingen 2001 en Tendentie 2015" door Thierry Duquenne, ingenieur - Algemene Directie van het BUV: een stand van zaken van de mobiliteit en van de perspectieven 'zoals deze evolueren'.

  Donderdag 26 juni
  "Overzicht van het kantorenpark: Balans 2007" door Michel De Beule en Marie Sintzoff van de Directie Studies en Planning van het BROH

  Donderdag 5 juni
  "L’évolution du régime de financement de la Région de Bruxelles-Capitale suite aux accords du Lambermont en 200" door Pol Zimmer, verantwoordelijke van de studiedienst van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM).

  Donderdag 8 mei
  "Brussel, het kind van de rekening" door Rudy Aernoudt, Professor Europese Economie aan de universiteit van Nancy en aan de Business Schools van Gent en Brussel

  Donderdag 22 maart
  "Evaluation du trafic de transit dans les quartiers résidentiels de la Région de Bruxelles-Capitale" 
door Didier Recollecte van het BRAT

  Dinsdag 19 februari
  "Overzicht van het kantorenpark in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Leegstand 2007" door Alain Doornaert en Bart Hanssens van de Dienst Inventimmo van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB) en Michel De Beule van de Directie Studies en Planning van het BROH

  Donderdag 31 januari
  "Nationale en internationale ontwikkeling van Brussel: Geschiedenis en perspectieven" door Pierre Laconte, Voorzitter van de Association internationale des urbanistes en ere-secretaris-generaal van de Union internationale des transports publics (UITP).

  Donderdag 24 januari
  "Internationaal Ontwikkelingsplan voor Brussel (IOP)" door Pierre Dejemeppe, Adjunct-Kabinetschef in het Kabinet van Charles Picqué, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest